Мога ли да получа рефинансиране на кредита?

Къде, коя фирма ще ми рефинансира бърз кредит?

Под термина рефинансиране на кредити се има предвид възможността на намаляване на лихвения процент, също така евентуална промяна на срока на изплащане,

също така увеличаване на размера на изтеглената сума или обединяване на няколко потребителски кредита в един.

При някои банки, с цел да се подпомогне или поласкае даден редовен клиент, погасяващ редовно вноските си, но решил да направи рефинансиране, се предлагат определени преференциални такси за усвояване и управление специално при кредит за рефинансиране. По своята същност, да се направи рефинансиране на някой кредит, представлява една реална и много практична възможност за всеки кредитополучател да предоговори условията по кредита си.

Вижте още интересни статии:

С помощта на този вид кредити, вие имате реалната възможност да подпомогнете своето обслужване по даден кредит, като рефинансирате своя текущ жилищен, потребителски или фирмен кредит. Рефинансиране може да се направи, както в банката, към която вече има съществуващ кредит, така и към друга, която клиента е сметнал, че предлага по-добри условия.

Ползите от използването на рефинансирни кредити са няколко:

  • Това може да е намаляването на лихвения процент на вече изтегления кредит или кредити, а в това число и месечните погасителни вноски.
  • Намаляване срока на изплащане на кредита като размера на месечните вноски остава същият
  • Освен това може да се намалят и таксите по обслужването, които от своя страна водят до по-нисък ГПР (Годишен процент на разходите)
  • Клиента има реалната възможност да получи по-висока оценка на своя имот, който е заложил като обезпечение на вече съществуващ кредит.
  • Възможност за рефинансиране на няколко потребителски кредити с един ипотечен с много по-ниски лихвени проценти.

Рефинансиране може да се извърши върху всички видове кредити – потребителски, фирмени и ипотечни.

В последните години, през които банките отпускаха кредити на много клиенти, много хора изтеглиха различни кредити от различни банки. Те се различават по условия, като дата на падеж, вноска, лихвен процент. Едно рефинансиране на потребителски кредит, може да е много изгодно в този случай, защото може да се използва, за да обедини всичките задължения в едно. Изтеглената сума покрива всички кредити към различните банки, а в същото време остава като едно задължение до една, определена дата на падеж. И има само една вноска на месец.

Може да се рефинансира и един или няколко фирмени кредити, като целта е към вече изтегленият да се добави още един или пък да се преобразува потребителски кредит във фирмен.