Банковите такси за обслужване на сметки нарастват

Данните от първите дни на годината показват, че таксите за обслужване на различните видове банкови сметки поскъпват, което се дължи на свитото потребление на кредити, коментират експерти. Слабото кредитиране намалява печалбите от лихвите по заемите, което налага, загубите да бъдат компенсирани с въвеждане на допълнителни такси за обслужване и оскъпяване на някои от банковите продукти.

При самите кредити не се забелязва сериозно повишение на таксите за обслужване, но тъй като те обикновено са обвързани с други продукти, при тях увеличението е осезаемо. Така например таксите, които ви се удържат за обслужване на кредита може да са без промяна, спрямо предходната година, но свързаните с тях продукти, които клиентът е задължен да ползва, със сигурност вече са с по-висока цена.

дебитна и кредитна картаНай-осезаемо е оскъпяването на таксите за обслужване на клиенти, ползващи продукти, различни от кредити. Поскъпването на таксите за обслужване на дебитни и кредитни карти, а също и на разплащателни сметки се забелязва от потребителите.

Това хвърля в смут клиенти, които са избрали да ползват множество банкови продукти от една и съща институция, вместо да ги ползват отделно от различни банки.

Обяснението на финансистите за поскъпването на таксите за обслужване на банковите сметки е, желанието да се компенсират загубите от свитото потребление на кредити, което особено при жилищното и корпоративното кредитиране не може да достигне желаните нива. Единствено ръст на кредитите се наблюдава при потребителските заеми, като той отново е минимален – едва 1-2% за банковата система.

Експерти уверяват, че лихвените проценти при кредитите и депозитите ще се запазят ниски през настоящата година, въпреки че лихвената статистика на БНБ за ноември 2015г. показва минимално повишаване на ГПР по потребителските и жилищните кредити, които се отпускат в евро. Цената на кредитите и доходността на депозитите в банковия сектор, като цяло намаляват, в сравнение със същия период на 2014г.