Дялът на проблемните кредити в България е все още доста висок, според последни данни

Доклад, посветен на банковия сектор в Централна и Източна Европа, направен от агенцията за кредитен рейтинг – Fitch Ratings показва, че процентът на проблемните банкови кредити в България е доста висок. Изследването обхваща региона на Централна и Източна Европа, като показва, че общото нарастване на тези кредити се забавя, докато в същото време изваждането им от счетоводните баланси отбелязва лек напредък.

България оглавява класацията за проблемни кредити, като тяхното съотношение спрямо общите кредити достига стойности от 20%. За сравнение, в страни като Словения процентът е 17 на сто, а в Румъния и Унгария процентите се движат около 13, според данните от първата половина на 2015г.

Като причина за високите стойности на лошите кредити, от Фич посочват тромавите процедури по отписване на лошите кредити в редица страни от Централна и Източна Европа. В голям брой от случаите банките са задължени да докажат, че погасяването на заема е възможно, преди да предприемат отписванията, но тромавите съдебни системи в тези страни принуждават банките да чакат 3 до 5 години за приключване на съдебната процедура.

По-добрите показатели в Словения и Румъния се дължат на въвеждането на банкови регулатори, които само в Румъния са довели до спад на проблемните заеми до 50%, след като през 2013-2014г в страните са въведени редица мерки за тяхното намаляване. Мерки, предприети от частния сектор са продажбите на необслужвани кредити на колекторски фирми или специализирани фондове.

Според данни на БНБ се наблюдава слаб растеж на необслужваните кредити у нас за периода април – юни 2015г, като в края на второто тримесечие на годината общата стойност на необслужваните заеми достига 10.941 милиарда лева. Процентното съотношение на необслужваните заеми, отпуснати към предприятията и домакинствата достигна стойности от 69.5% спрямо 29.4 %.

Вижте как можете да кандидатствате за кредит при лоша кредитна история тук: https://www.creditwok.com/bg/kredit-s-losha-kreditna-istoriya/