Как се обезпечава бърз кредит?

Бързите кредити се радват на много широка популярност, особено сред хората с по-ниски доходи. За тях е особено характерна черта това, че те не изискват обезпечение. Не е необходимо да се показва наличието на каквато и да е движима или недвижима собственост, да се търсят поръчители и други подобни. Това прави този тип финансиране много привлекателен.

Да не говорим за това, че тези заеми се отпускат и на хора с лоша кредитна история. А това вече си е новина, защото обикновено тези хора се сблъскват с отказ всеки път, в който понечат да получат малка сума пари, с която да посрещнат определени свои нужди. Все пак никой не е застрахован от непредвидени разходи и от риска да остане без пари в брой.

Но дали наистина този тип финансиране няма никакво обезпечение?

Оказва се, че представата за това, че бързите кредити не изискват никакво обезпечение, всъщност са нереалистични. Обезпечение има, просто то е много различно от това, което сме свикнали да изискват от нас банките. Когато човек желае да изтегли пари от банка, трябва да докаже своята кредитна история, трябва да покаже имотното си състояние, доходите си и много често се изисква поръчител.

Работата като гаранция

При фирмите за бързо финансиране това не е така, но това не прави техните услуги необезпечени. Всъщност гаранции при тях има. В случая става дума основно за работната заплата. За да получите заем от фирма за бързо финансиране, вие трябва да докажете че имате редовна работа .

Изисква се да сте на постоянен или иначе казано безсрочен трудов договор. Освен това е важно да сте на това работно място от поне 3 месеца. Не липсват и компании, които изискват да сте на работното място от поне половин година. Всичко това гарантира, че вие сте сериозен човек с надежден източник на пари.

Банковата сметка като гаранция

Освен това нека обърнем внимание и на банковата сметка. Фирмата кредитор желае да имате банкова сметка от поне три или шест месеца, в зависимост от фирмата, която сте избрали. Парите от работната ви заплата трябва да се превеждат в тази банкова сметка.

Когато изтеглите определена сума, например 300 лева и когато прибавим лихвата, например 60 лева (по 20 на всеки 100 лева заем), вие ще дължите 360 лева общо. Ако сте избрали погасителен план в три месечни вноски, всяка по 120 лева, вие трябва да погасите заема си до три месеца. Нека предположим и това, че сте изтеглили заема на 10 април.

Това означава, че на 10 май вие най-вероятно ще трябва да погасите първата си вноска. Това от своя страна означава, че на този ден вие задължително трябва да имате в сметката си сумата за погасяване. Самата сума няма нужда да се превежда. Тя ще бъде изтеглена автоматично.

Размера на работната заплата – още една гаранция

Допълнителна гаранция за сигурност е размера на работната заплата. За да изтеглите бърз кредит повечето компании за финансиране ще искат да разберат размера на заплатата ви. Това не е случайно. Научавайки размера на вашия месечен доход, компанията ще организира така финансирането, че няма да ви отпусне сума по-голяма от размера на месечната ви заплата.

Така например, много фирми предлагат заеми с размер от 600 или 800 лева. Но ако вашата заплата е в размер до 500 лева, сами разбирате, че това няма как да стане. Повечето фирми работят именно по този начин. Особено внимание трябва да се обърне на фирмите, които отпускат кредити до заплата. При тях заемът винаги е едномесечен като срок. И за да можете да го погасите в една вноска, той трябва да е по-малък от заплатата ви.

Редовните клиенти

Фирмите за бързо финансиране използват редовните си клиенти за да им предложат по-либерални условия. Предлагат се по-ниски лихви, по-дълги срокове, по-гъвкави погасителни планове. Това е така, защото се счита, че този тип потребители поставят фирмата заемодател в по-малък риск. От друга страна, тези, за които това е първото теглене на пари, съвсем логично могат да получат доста по-неизгодни условия.

Всичко това е на теория напълно достатъчно за да може да се обезпечи отпуснатата сума. На практика обаче, рисковете за фирмата винаги са по-високи от тези, при които която и да било банка отпуска пари. Гаранциите при банките винаги са несравнимо по-големи. В края на краищата, това избива под формата на по-големи лихви при фирмите за бързо кредитиране, защото само така може да се обезпечи тяхната сигурност.