Ще ми отпуснат ли кредит, ако съм с лоша кредитна история?

Кандидатстване за заем с лошо ЦКР?

Нека не се представям. Да погледнем на моята скромна особа като на средностатистическия българин, който е със средно ниво на заплащане, съответните средни доходи и обикновена, но напрегната професия. Това съм аз, нито повече, нито по-малко – обикновен човек, който живее в нашата реалност.

През годините, в които мечтите са в пъти повече от припечелваните доходи съм се обвързвал с кратковременни кредити, а историята след това е доказвала в каква заблуда съм бил. Като сериозен процент от населението и моя милост, съм изпадал в невъзможност да си покрия месечната вноска на време и в срок. Оказа се, че държавата има нещо като черен списък, наречен с гръмкото Централен кредитен регистър.

Това е своеобразен списък, който съдържа имена и данни на физически и юридически лица, които са общо задлъжнели към различните банки и кредитни институции. Леко стряскащо, но факт, там някъде се актуализира един списък, в който попадаме всички, ползвали пари на кредит. Записват подробно всички данни за нашето кредитно минало и настояще. Какви суми дължим, в какви срокове сме погасявали вноските, колко ни е остатъка, изобщо всички детайли, по най-подробния описан начин.
Ще ми дадат ли кредит ако съм вписан като лош платец в ЦКР? Когато си задаваме този въпрос, най-общо ни тормозят два момента:

Въпрос: Какво пък означава да си лош платец?

заем при влошена кредитна история
Бързи кредити за хора с лоша кредитна история и досие е ЦКР ( Централен кредитен регистър )

Отговор: Не е толкова сложно за обяснение. В общи линии означава един платец да не успява да си покрива вноските на определеното число от месеца. Тогава той попада в Централния кредитен регистър, където се отбелязват подробно всички детайли по кредита. Лош е необслуженият кредит, този, по който има определени забавяния.

Въпрос: Какво е Централен кредитен регистър и има ли поле на действие у нас, в България ?

Отговор: Това е специално място, в което под списъчна форма се отбелязват всички задължения на физическите и юридически лица към различните видове кредитни институции. Всяко просрочие, всяко ненавременно плащане най-подробно се включва. ЦКР се актуализира периодично. До 15-то число на месеца банките и кредитните институции са длъжни да подават информация за дълговете по вече обслужваните кредити. При юридическите лица, срока за промяна на статуса в ЦКР от нередовен на редовен платец е между 6 месеца и 1 година. За физическите лица този срок е до един месец, след като погасяването е извършено в срок. Не се заблуждавайте, че в ЦКР нямат информация от всички кредитни институции, напротив, инфото там е най-пълно и актуално, а пропуските са сведени до статистическата грешка.

Всички фирми за бързи кредити проверяват кредитното досие на кредитоизискателя. Влизат в твоята лична история, проверяват и сравняват всички данни за теб, без да те притесняват, без да се натрапват излишно. Удобно е да влезеш в сайта и след като попълниш онлайн заявление ще получиш обаждане. Ще ти изпратят на имейл всички условия по индивидуалния кредит и след като вземеш решението ще ти предложат да ги подпишеш и върнеш обратно.

В кои градове се оптускат заеми до заплата:

Можете да кандидатствате от всяко едно населено място, но ако искате да посетите най-близкият за Вас офис, можете да го направите в следните градове: София, Варна, Бургас, Ловеч, Сливен, Видин, Стара Загора, Хасково, Добрич, Шумен, Благоевград, Смолян и други.