Ще ми отпуснат ли кредит, ако съм с лоша кредитна история?

Кандидатстване за заем с лошо ЦКР?

Какви са изискванията?

 1. Ако имате лоша кредитна история е необходимо да представите документ доказващ, че имате постоянен доход.
 2. Постоянен адрес по местоживеене
 3. Валиден документ за самоличност (лична карта)
 4. Да имате активна банкова сметка
 5. Да имате навършени 18 години

За какво е подходящ този кредит?

 • За погасяване на стари или текущи задължения
 • За осигуряване на спешни финансови средства веднага
 • За обединяване на задължения ( кредитна консолидация )

Какво представляват термините: “Кредит под набюдение”, “Необслужван кредит”, “Загубен кредит”?

Първия признак, че вече имате негативен кредитен рейтинг е, когато имате пропуснати месечни вноски от 31 до 90 дни от крайната дата за погасяване (падежа). Когато просрочите кредита си с повече от 90 дни от датата на падежа, той вече става “Необслужван”, а при над 180 дни става “Загубен”.

Нека не се представям. Да погледнем на моята скромна особа като на средностатистическия българин, който е със средно ниво на заплащане, съответните средни доходи и обикновена, но напрегната професия. Това съм аз, нито повече, нито по-малко – обикновен човек, който живее в нашата реалност.

През годините, в които мечтите са в пъти повече от припечелваните доходи съм се обвързвал с кратковременни кредити, а историята след това е доказвала в каква заблуда съм бил. Като сериозен процент от населението и моя милост, съм изпадал в невъзможност да си покрия месечната вноска на време и в срок. Оказа се, че държавата има нещо като черен списък, наречен с гръмкото Централен кредитен регистър.

Това е своеобразен списък, който съдържа имена и данни на физически и юридически лица, които са общо задлъжнели към различните банки и кредитни институции. Леко стряскащо, но факт, там някъде се актуализира един списък, в който попадаме всички, ползвали пари на кредит. Записват подробно всички данни за нашето кредитно минало и настояще. Какви суми дължим, в какви срокове сме погасявали вноските, колко ни е остатъка, изобщо всички детайли, по най-подробния описан начин.
Ще ми дадат ли кредит ако съм вписан като лош платец в ЦКР? Когато си задаваме този въпрос, най-общо ни тормозят два момента:

Въпрос: Какво пък означава да си лош платец?

заем при влошена кредитна история
Бързи кредити за хора с лоша кредитна история и досие е ЦКР ( Централен кредитен регистър )

Отговор: Не е толкова сложно за обяснение. В общи линии означава един платец да не успява да си покрива вноските на определеното число от месеца. Тогава той попада в Централния кредитен регистър, където се отбелязват подробно всички детайли по кредита. Лош е необслуженият кредит, този, по който има определени забавяния.

Въпрос: Какво е Централен кредитен регистър и има ли поле на действие у нас, в България ?

Отговор: Това е специално място, в което под списъчна форма се отбелязват всички задължения на физическите и юридически лица към различните видове кредитни институции. Всяко просрочие, всяко ненавременно плащане най-подробно се включва. ЦКР се актуализира периодично. До 15-то число на месеца банките и кредитните институции са длъжни да подават информация за дълговете по вече обслужваните кредити. При юридическите лица, срока за промяна на статуса в ЦКР от нередовен на редовен платец е между 6 месеца и 1 година. За физическите лица този срок е до един месец, след като погасяването е извършено в срок. Не се заблуждавайте, че в ЦКР нямат информация от всички кредитни институции, напротив, инфото там е най-пълно и актуално, а пропуските са сведени до статистическата грешка.

Всички фирми за бързи кредити проверяват кредитното досие на кредитоизискателя. Влизат в твоята лична история, проверяват и сравняват всички данни за теб, без да те притесняват, без да се натрапват излишно. Удобно е да влезеш в сайта и след като попълниш онлайн заявление ще получиш обаждане. Ще ти изпратят на имейл всички условия по индивидуалния кредит и след като вземеш решението ще ти предложат да ги подпишеш и върнеш обратно.

Въпрос: Какво е ЦКР?

Отговор:ЦКР е съкращение от Централен Кредитен Регистър. Преди да ви си отпусне бърз кредит онлайн или в офис на кредитна компания, то благодарение на данните от вашата лична карта се прави справка в ЦКР за вашата кредитна история и дали имате да погасявате други заеми.

В зависимост от това дали сте лоялен платец и редовно покривате вноските по своите кредити, то служителите преценят дали да ви бъдат отпуснати нужните пари на заем. ЦКР се поддържа от Българска Народна Банка и достъп до него имат най-различни финансови компании, за да ускорят отпускането на бързи кредити.

Въпрос: Каква е давността на лошото кредитно досие?

Отговор:Според условията на ЦКР давността на информацията, която се съхранява там е за срок от 5 години. След този период вашата кредитна история се изчиства и вие можете дори с предишна лоша кредитна история да кандидатствате и да получите бърз кредит от кредитна компания или банка.
В някой страни от западния свят, това кредитно досие се пази цял живот, като понякога дори е причина да бъдете или не нает на работа.

Въпрос: Какъв вид информация се съхранява в ЦКР

Отговор: ЦРК предоставя определен тип информация на кредитните институции, които правят справка за някой гражданин, пожелал да се възползва от отпусканите бързи кредити.

Ето и какво виждат компаниите, които проверяват кредитната история на определено физическо лице:

 1. Брой кредити, които се погасяват към текущия момент
 2. Броя на кредитните организации към които лицето е длъжник
 3. Обща информация за състоянието на получените кредити и погасяването им
 4. Вид кредит – бърз кредит, кредитна карта, ипотечен заем, овърдрафт и т.н.
 5. Състояние на получените кредити – редовни, необслужван, загуба, под наблюдение
 6. Тип заеми според дължината на погасителния план(срок на заемите) – до 1 година, до 5 години или над 5 години към текущия момент
 7. В справката от ЦКР не се показва информация за кредитните институции, които са ви отпуснали показаните заеми и те остават анонимни.

В кои градове се оптускат заеми до заплата:

Можете да кандидатствате от всяко едно населено място, но ако искате да посетите най-близкият за Вас офис, можете да го направите в следните градове: София, Варна, Бургас, Ловеч, Сливен, Видин, Стара Загора, Хасково, Добрич, Шумен, Благоевград, Смолян и други.