Пари на заем за пенсионери, кредити без поръчител

Къде отпускат кредити за пенсионери ?

Потребителските кредити за пенсионери са с по-изгодни условия, лихви и срок на погасяване.

Преференциалните условия, от които можете да се възползвате, ви предлага по-голяма сигурност и обезпеченост.

Кредитополучателите трябва да представят

  1. справка за поръчителя,
  2. декларация от работодател (ако работят) и
  3. декларации по образец на самата банка.

Заявка за отпускане на кредит можете да отправите и онлайн. Ако пенсията ви се превежда по разплащателната ви сметка към съответната банка, вие можете да се сдобиете и с овърдрафт.

Други опции за пенсионери

Можете да получите и кредитна карта, от която да теглите различни суми. Кандидатстващите за кредит, трябва да имат доходи минимум 100 лв. за член от домакинството. Повечето банкови институции нямат възрастови ограничения за тези кредити. Обикновено се предлага гратисен период, възможности за издължаване на оставащата сума наведнъж, по-добри условия, ако вашият кредит крие по-малък риск за банката.

Преференциалните условия зависят от вашите доходи, колкото по-високи доходи можете да докажете, толкова по-изгоден кредит ще имате възможност да изтеглите. Кредитите за пенсионери обикновено се отпускат за текущо потребление на физически лица с право на пенсия. Таксата за разглеждане на документите е изключително ниска.

Размерът на отпусканите суми е различен в зависимост от банковата политика на съответната финансова институция, затова преди да сключите договор, се поинтересувайте за всички възможности, условия и изисквания във връзка с отпускането на кредити за пенсионери.