Масово нарастване на договорите за лизинг

Една от най-интересните и интригуващи новини в последно време е свързана с нарастването броя на договори за лизинг. Данните сочат, че с близо 25% се е покачило то през месеците април – юни. Интересен е фактът, че през 2008 година обемът на договорите е бил в пиковия си момент – 6 милиарда лева.

За какво най-масово се сключват договори за лизинг?

При покупката на автомобили се наблюдава най-голям ръст и това не изненадва никой у нас.

Високите стойности на превозните средства принуждават хората да се възползват от този вид услуги, тъй като не съумяват да заделят нужната сума финансови средства за цялостно изплащане на избрания от него автомобил.

При закупуването на индустриални съоръжения, машини и друг вид оборудване през второто тримесечие на годината се наблюдава значителен прираст. В сравнение с април – юни миналата година се наблюдава значителен спад. Отговор за това няма, както и логическо обяснение.

Пролетните месеци, като цяло, бележат силно развитие и на пазара за оперативен лизинг. Този вид лизинг се превръща в най-популяризиран гражданите в страната ни.

Характерно за този вид услуга е, че активите се наемат само за строго фиксиран период от време, като самите кредитополучатели ги използват срещу заплащане на вноска, под формата на наем, но след изтичане на самия договор, те не ги използват.

Наблюдава се и нарастване в обема на необслужваните кредити на компаниите от сектора. В края на тримесечието те достигат до 406 милиона лева. Сумата е значително по-ниска в сравнение с миналата година.