Специалистите отчитат ръст на лошите кредити, като тенденциите от 2017 г. се запазват....