Отново ръст на лошите кредити за 2018

Специалистите отчитат ръст на лошите кредити, като тенденциите от 2017 г. се запазват.

Масовото обедняване, безработицата и инфлацията карат много хора да отлагат месечните си вноски до един момент, в който просто не могат да се издължат. Така стотици семейства остават на улицата, без покрив на главата си. В останалите европейски държави също се отбелязва ръст на лошите кредити, като единствено Полша, Чехия, Словакия и Словения правят изключение. Въпреки несигурната икономическа обстановка, специалистите прогнозират увеличение на ипотечните кредити, най-вече заради все още изгодните оферти на пазара на недвижимите имоти. При потребителските кредити се наблюдава известно затишие, тъй като хората се страхуват да правят необмислени разходи, ремонти и покупки, които не са наложителни. Това се отнася и за стоките на изплащане, при които също се забелязва леко отдръпване от страна на клиентите. Корпоративните кредити бележат спад и през 2018 г. Много от фирмите свиха дейността си, ограничиха новите си проекти и предпочетоха финансиране от по-сигурни източници и най-вече от своите ресурси. Спадът в строителството и продажбата на недвижими имоти се отразиха в най-голяма степен върху дейността на банките. Похвалното е, че въпреки продължаващата криза, много от хората доверяват парите си на банките и не предприемат рискови начинания. При кредитите, обслужвани в чужда валута има леко поскъпване, но на този етап несъществено. Очаква се лошите кредити да продължат до края на годината.