Кеш Кредит

CashCredit

Кеш Кредит е за хората, които търсят бързи финансови решения чрез удобството на онлайн процедурата за кандидатстване и отпускане на кредит.

Фирмата е специализирана в потребителското микрокредитиране и е лицензирана като кредитна институция от Българската народна банка. Компанията е известна с бързината при одобрението на кредитите, което става в рамките на 6 минути. За удобство на клиентите си Кеш Кредит има добре развита мрежа в цяла България – над 70 офиса в по-големите населени места в страната. Също така това е и една от най-добре представящите се български кредитни организации зад граница, оперираща в Европа, Азия, Африка и Близкия Изток.

Бързината при обработка на заявленията за кредит се постига с внедрена система за оценка и автоматизирани процеси при решенията. Затова Кеш Кредит се смята и за една от най-високотехнологично развитите небанкови финансови институции у нас. Въпреки високото ниво на автоматизация фирмата разполага с достатъчно голям екип, който да помага на клиентите в офисната мрежа, на безплатната телефонна линия, както и онлайн.

Кредитите, отпускани от Кеш Кредит, са в размер на до 2000 лв. Единият кредитен продукт, предлаган от компанията, се казва „Кеш на ден” и е от 100 до 399 лв. Срокът му е до 30 дни, а лихвата е фиксирана на ден. Последната се плаща само за дните, през които е ползван заемът. Има гъвкава и удобна схема за погасяване. Другият кредитен продукт е от 200 до 2000 лв. и с погасяване на няколко вноски. Лихвата е фиксирана. Кредитният калкулатор на уебсайта на кредитната компания е удобен инструмент, който ще ви покаже каква ще е лихвата и размерът на вноските при фиксирани от вас размер на кредита и срок за връщането му. При отпускането на кредити се изисква гаранция – банкова или чрез двама поръчители.

Условията за кандидатстване са в рамките на стандартните, предлагани на пазара. Процесът става онлайн, след като се направи регистрация на кредитоискателя в сайта или се ползва съществуваща негова такава. След това се посочват точните параметри на търсения заем. Вписват се и личните данни. Посочват се съответно и предпочитанията на клиента за начина на усвояване и погасяване на заема. Възможностите за последното са чрез банкова сметка, на каса на Изи Пей или в офис на компанията. Одобрението по изпратеното заявление за кредитиране се получава чрез есемес. Кандидатстването може да стане и в офис на компанията.

Връщането на заема също може да бъде избрано като начин от кредитополучателя. Кеш Кредит предлага пълната гама от възможности за погасяване – онлайн плащане през сайта на компанията; в офис на фирмата; по банкова сметка или в партньорската мрежа. Без допълнителни такси кредитът може да бъде погасяван в обектите на Lafka, Изи Пей и Кеш Терминал.

Размерът на лихвите и ГПР по кредитите зависи от вида и срока им. Като правило, колкото в по-кратък срок се погаси заемът, толкова той е по-евтин. В този смисъл кредитът на вноски е по-неизгодният избор откъм оскъпяване, но той пък има други предимства, като възможност за усвояване на по-голяма сума, разпределение на финансовата тежест във времето, възможност за използване на траншове от него, като се заплаща лихва само за усвоените траншове и съответния лихвен период. Конкретните финансови условия по кредитите, отпускани от Кеш Кредит, могат да бъдат видени чрез използването на кредитния калкулатор на уебсайта на кредитната институция. Те, съответно зависят от сумата на кредита и срока на връщането му. По-добри условия по заемите получават онези кредитополучатели, които са част от програмата за лоялни клиенти на компанията. За да станете част от тази програма, която носи името Кеш Клуб, трябва да обслужвате навреме своето кредитно задължение и да изпълнявате ангажиментите си съгласно сключения с организацията договор. В зависимост от натрупаните точки в рамките на програмата за лоялност съответно може да бъдат получавани подаръци или конкретни отстъпки от всеки следващ кредит.