Условия за ползване

Условия за ползване

Настоящият сайт е собственост на и се управлява от администратора на creditwok.com. Посещението ви на нашия сайт означава, че се съгласявате с долуизложените Условия за ползване на страницата на creditwok.com.

Интелектуална собственост

Авторските права на настоящия сайт принадлежат на creditwok.com. Съгласно Закона за авторското право и сродните му права обект на авторско право е дизайнът, съдържанието и софтуерът на този сайт. Използването на каквито и да е елементи от изброените следва да бъде съобразно цитирания ЗАПСП.

Връзки към други интернет сайтове

На настоящия сайт е възможно да бъдат посочени и връзки към други сайтове. creditwok.com не носи никаква отговорност за информация, мнение или коментар, публикувани на сайта от трети страни. Хипервръзките са за лесен и бърз достъп на потребителите, но публикуването на такива линкове не обвързва по никакъв начин creditwok.com със съдържанието им.

Използване на информация от сайта и отговорност

1. Информацията, поместена на нашия сайт, е само с информативен характер, за да осигури общи сведения и бърз достъп до предлаганите от нас продукти и услуги. Потребителят използва публикуваната информация на този сайт по собствена воля и на своя отговорност. creditwok.com не носи отговорност за директни или индиректни вреди или загуби, възникнали поради достъпа или невъзможността за достъп до настоящия сайт.

2. Creditwok.com се стреми да поддържа страницата навременно и постоянно, но не дава гаранции за допускане на неточности и непълноти в информацията поради обективни обстоятелства. Възможни са периодични промени в информацията без предварително уведомление.

3. Creditwok.com не носи отговорност и за евентуални вреди, настъпили в следствие на компютърни вируси. Ние не можем да гарантираме безопасност от компютърни вируси с оглед злонамерено поведение на трети страни.

4. Всеки потребител на съдържанието на настоящия сайт сам е отговорен за начина, по който го ползва, както и за интерпретацията на данните.

Лични данни

5. Creditwok.com уважава личната неприкосновеност и защитава личните данни на своите потребители. Личната информация, доколкото се събира такава, се използва само за нуждите на обработката на запитванията за кредитиране. Настоящите условия за ползване са в съответствие с действащото законодателство в Република България. Всяка една кредитна институция е регистрирана като администратор на лични данни от КЗЛД

6. Условията за ползване на уебсайта е възможно да бъдат променяни, за което потребителите на сайта трябва да се информират своевременно по своя инициатива в съответния раздел на нашата страница.