კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მონაცემთა შეგროვება

გაცნობებთ, რომ “CreditWok Georgia” არ აგროვებს და/ან ამუშავებს კლიენტის არანაირ პერსონალურ მონაცემს. თქვენ ამ ვებგვერდის გამოყენების დროს არ გესაჭიროებათ პირადი ინფორმაციის მიწოდება. “CreditWok Georgia” არ არის პასუხისმგებელი მონაცემების შეგროვებასა და/ან დამუშავებაზე იმ ფინანსური კომპანიების მიერ რომლებიც მოყვანილია ამ ვებგვერდზე. ჩვენ ვაგზავნით ინფორმაციას მხოლოდ შედარების მიზნით სხვადასხვა ფინანსურ კომპანიებში. თქვენი ფინანსური უსაფრთხოების და თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოების მიზნით, ჩვენ გთავაზობთ ყურადღებით წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, წესები და პირობები და სხვა ინფორმაცია რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერ ფინანსურ კომპანიის ვებგვერდზე რომელსაც იპოვნით “CreditWok Georgia”-ის მეშვეობით ან სადმე სხვაგან.

ბრაუზერის მიერ შენახული მონაცემები

ჩვენ ვიყენებთ ბრაუზერის მონაცემების შენახვის შესაძლებლობას (მონაცემები, რომელიც გადაიცემა “CreditWok Georgia”-იდან და აღრიცხვის მიზნებისათვის ინახება თქვენს მყარ დისკზე) ჩვენს ვებგვერდზე, რათა ვუზრუნველყოთ თქვენთვის საუკეთესო შედეგები რაც კი შეგვიძლია რომ შემოგთავაზოთ. როდესაც შეხვალთ “CreditWok Georgia”-ზე, მონაცემების შენახვა მოხდება თქვენს კომპიუტერში, იმისათვის რომ გავიგოთ თქვენი ინტერესების შესახებ და მოგაწოდოთ კონკრეტული შინაარსის მქონე ინფორმაცია თქვენი ინტერესების გათვალისწინებით. რაც შეეხება სარეკლამო სერვერებს: ჩვენ არ ვთანამშრომლობთ და არ გაგვაჩნია რაიმე განსაკუთრებული ურთიერთობა არანაირ სარეკლამო სერვერულ კომპანიასთან.

მესამე მხარის ვებგვერდები

“CreditWok Georgia” შეიცავს მესამე მხარის ვებგვერდების ბმულებს რომელიც თავად “CreditWok Georgia”-ის არც მფლობელობაშია და არც კონტროლდება მის მიერ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ასეთი მესამე მხარის ვებგვერდების კონფიდენციალურობის პრაქტიკის ან შინაარსის შესახებ. მაშინაც კი თუ “CreditWok Georgia”-სა და მესამე მხარის ვებგვერდებს შორის არსებობს რაიმე კავშირი, ჩვენ არ ვანხორციელებთ კონტროლს შესაბამის ვებგვერდებზე. თითოეული ასეთი დაკავშირებული ვებგვერდი ინარჩუნებს დამოუკიდებლობას კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და მონაცემთა შეგროვების პროცედურებზე. თუ თქვენ ესტუმრებით ასეთ ვებგვერდს ჩვენს ვებგვერდზე არსებული ლინკების მეშვეობით, ჩვენ მოგიწოდებთ რომ ყურადღებით წაიკითხოთ ახალ ვებგვერდზე მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა სანამ რაიმე პირად ინფორმაციას გასცემდეთ და ზოგადად ყოველთვის როდესაც ნებისმიერ ასეთ ვებგვერდთან ინტერაქციაში შედიხართ.

საზოგადოებრივი ფორუმები

“CreditWok Georgia”-ს შეუძლია შექმნას ჩეთი, ფორუმები, ბლოგები, სტატია კომენტირებით, და პირადი გვერდები რომელიც ხელმისაწვდომია მომხმარებლებზე. შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი ასეთი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ ირჩევთ რათა გახადოთ საჯარო ასეთ გვერდებზე ხდება ყველასათვის ხელმისაწვდომი და ასევე ხდება CreditWOK-ის საკუთრება და ჩვენ ასეთი ინფორმაცია შეიძლება გამოვიყენოთ ისე როგორც ჩვენ ვთვლით მიზანშეწონილად. თქვენ სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ, როდესაც გადაწყვეტთ რომ გამოაქვეყნოთ ან ატვირთოთ ინფორმაცია ან ნებისმიერი სახის მონაცემი.

პოლიტიკა არასრულწლოვანებთან დაკავშირებით
ბავშვებმა ყოველთვის უნდა შეეკითხონ მშობლებს სანამ ამ ვებგვერდს გამოიყენებენ. არანაირი ინფორმაცია არ უნდა იქნას წარდგენილი ან გამოქვეყნებული “CreditWok Georgia”-ზე არასრულწლოვანის მიერ (18 წლამდე ასაკის პირი) ნებისმიერ დროს. არასრულწლოვანებს, არ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ კონკურსებში.

ფინანსური ურთიერთობები
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ “CreditWok Georgia”-ს შესაძლოა ჰქონდეს ფინანსური ურთიერთობები ზოგიერთ მოვაჭრესთან/გამყიდველთან რომელიც აღნიშნულია ამ ვებგვერდზე. ზოგიერთ შემთხვევაში, “CreditWok Georgia”-მა შეიძლება მოითხოვოს ანაზღაურება თუ მომხმარებელი აირჩევს რომ გამოიყენოს ის ბმულები რომლებიც მოყვანილია საიტზე და ხელს უწყობს გაყიდვებს ზემო აღნიშნულ მოვაჭრესთან/გამყიდველთან.