წესდება

1. მთავარი

1.1. ამ ვებსაიტის მოხმარება რეგულირდება წესდებით. ვებსაირტის გამოყენებით თქვენ ავტომატურად და სრულიად ეთანხმებით ჩვენს წესდებას.
1.2. თუ არ ეთანხმებით ამ წესდებას, თქვენთვის რეკომენდებული არ არის ვებსაიტის გამოყენება.
1.3. ვებსაიტი რომ გამოიყენოთ უნდა იყოთ 18 წელს ზემოთ.
1.4. ჩვენ ვიტოვებთ ამ წესდების გაფრთხილების გარეშე შეცვლის უფლებას. ახალი/შეცვლილი წესები და პირობები ეფექტურნი ხდებიან მათი ვებსაიტზე გამოქვეყნების დროიდან. ვინაიდან წესდება შესაძლოა შეიცვალოს, გიჩევთ ის შეამოწმოთ ყოველთვის საიტზე შემოსვლისას. საიტით სარგებლობის გაგრძელებით ავტომატურად დაადასტურებთ რომ სრულად ეთანხმებით წესებს და პირობებს.

2. მომსახურების აღწერა

2.1. ჩვენი დამოუკიდებელი ონლაინ მომსახურება შესაძლებლობას გაძლევთ მოიძიოთ და შეადაროთ ინფორმაცია payday სესხებზე, რომელიც მესამე პირების მიერ იქნება მოწოდებული და გამოქვეყნებულიჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი შედარებითი სერვისი სრულიად უფასოა: არ ვამატებთ არანაირ დამატებით გადასახადებს/საკომისიოებს იმ პროდუქტებს/მომსახურებას ღირებულებას, რომლებსაც თქვენ ადარებთ ჩვენი საიტის მეშვეობით. მესამე პირები გვაწვდიან ინფორმაციას payday სესხებზე და სხვა ფინანსურ მომსახურებებზე. ჩვენ გვიხდიან სწორედ საკრედიტო ორგანიზაციისეული პროვაიდერები გადასახადს და/ან საკომისიოს მომხმარებლის შენაძენთათვის.
2.2. ამ საიტის ჩაფიქრი არ არის და არც იქნება ფინანსური რჩევების, რეკომენდაციების/ინდოსამენტების შექმნა ჩვენს მიერ უპირატესობა მინიჭებული იმ ფინანსური მომსახურებისათვის, რომელის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია საიტზე. ამ ვებსაიტზე მოწოდებული ინფორმაციის მიზანია დაგეხმაროთ თქვენთვის ყველაზე ხელსაყრელი ფინანსური სერვისის შეჩევაში. მაინც გირჩევთ თავად შეამოწმოთ ფინანსური სერვისის ვარგისიანობა, ადეკვატურობა და მიზანშეწონილობა, რაც თქვენს ინტერესებშია. ასევე გირჩევთ მიიღოთ მიუკერძოებელი პროფესიონალური რჩევა რაიმე ფინანსურ მომსახურებას/პროდუქტის გამოყენებამდე.
2.3. ამ საიტის მიზანი არ არის და არც იქნება მოგყიდოთ რაიმე ფინანსური პროდუქტი/მომსახურება ან ხელშეკრულება დაგადებინოთ რომელიმე კრედიტორთან.
2.4. ჩვენ ვმუშაობთ რათა მოგაწოდოთ შეუფერხებელი კავშირი ვებსაიტთან, მაგრამ არ გაძლევთ გარანტიას რომ რაიმე დაზიანებისას ვებსაიტთან კავშირი უწყვეტი იქნება ან რომ ეს ვითარება იქნება ჩვენზე დამოკიდებული.
2.5. ჩვენ გვაქვს უფლება: რედაქტირება გავუკეთოთ, წავშალოთ, შევცვალოთ, დავამატოთ ან ამოვიღოთ რაიმე ინფორმაცია, ტექსტი ან მონაცემები რომლებიც საიტზე წინასწარი ცნობის გარეშე გამოქვეყნდება.

3. გამოყენების წესები

3.1. თქვენ შეგიძლიათ ამ საიტზე შემოსვლა და მისი გამოიყენება თქვენი პირადი და არაკომეცრიული მიზნებისთვის. ვებსაიტზე შემოსვლა შეგიძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი საკუთარი სახელით, როგორც კერძო პირს/იურიდიულ პირს, რომ მიძებნოთ თქვენთვის ხელსაყრელი ფინანსური მომსახურება. საიტზე შემოსვლა და მისი გამოყენება არაპერსონალური და კომერციული მიზნებისთვის მკაცრად იკრძალება.
3.2. იკრძალება:
3.2.1. საიტის გამოყენება: ნებისმიერი უკანონო, თაღლითური ან კომერციული გზით.
3.2.2.რომ დააზიანოთ, დაემუქროთ, ცილი დასწამოთ ან დააშინოთ სხვა პიროვნება / გააკეთოთ ისეთი რამ რაც დაარღვევს სხვა ადამიანის კონფიდენციალურობას, ან ჩვენს მიერ მიჩნეულია როგორც უხამსი, შეურაცხმყოფელი, არაზუსტი, არაადეკვატური, არასასიამოვნო, მიუღებელი, დისკრიმინაციული ან მავნე.
3.2.3. შექმნათ, შეამოწმოთ, დაადასტუროთ, განაახლოთ თქვენი/ სხვისი მონაცემთა ბაზა /ჩანაწერები.
3.2.4. შეასწოროთ, შეცვალოთ, ჩაერიოთ ან დააპროექტიროთ საიტის შემადგენელი ნაწილი.
3.2.5. რაიმე საშუალების გამოყენება, რომელიც აზიანებს/ ხელს უშლის ჩვენს ტექნიკური და საკომუნიკაციო სისტემას ფუნქციონირებაში.
3.2.6. ავტომატური პროგრამის, რობოტის, საიტის წამკითხავის ან სხვა ასეთი პროგრამის/სისტემის გამოყენება.

4. ინტელექტუალური საკუთრების უფლება დაცულია

4.1. ინფორმაცია, ტექსტი ან მასალა რომელიც ამ ვებსაიტზე გამოქვეყნდება ჩვენი საკუთრებაა, ჩვენს ლიცენზორების ან ფინანსური სერვისის მომწოდებლების. თქვენ პირადი სარგებლობისთვის შეგიძლიათ ამობეჭდოთ, ასლი გააკეთოთ, გადმოიწეროთ, ამოაპრინტეროთ, ან შეინახოთ ინფორმაციის ამონაწერი შემდეგი პირობებით:
4.1.1. ინფორმაცია, ტექსტი ან მასალა, რომელიც ვებსაიტზე იქნება არ შეიძლება იყოს გამოყენებული რაიმე კომერციული მიზნებისათვის და კომერციულად ექსპლუატირებული ჩვენი წინასწარი ნებართვის გარეშე.
4.1.2. გეკრძალებათ რაიმე ავტომატური პროგრამის, რობოტის, მონაცემების შემგროვებლის, ეკრანის წამკითხავის და მსგავსი პროგრამემების გამოყენება.
4.1.3. გეკრძალებათ ინფორმაციის მესამე პირისთვის მიყიდვა/გადაცემა.
4.1.4. საიტზე არსებული ინფორმასციის ეგზემპლარის გაკეთებისას, დაცული უნდა იყოს საავტორო უფლება/ინტელექტუალური საკუთრების უფლება. თქვენ არაფერი არ უნდა შეცვალოთ ეგზემპლარში ინფორმაცია, ტექსტი ან მონაცემები.
4.1.5. ჩვენი, ჩვენი ლიცენზორების ან ფინანსური სერვისის მომწოდებლების სტატუსი უნდა იყოს ცნობილი როგორც ინფორმაციის, ტექსტის ან მასალის ავტორების სტატუსი.
4.2. OnlineSesxebi.com-ის საიტზე ყველა უფლებას ვფლობთ ჩვენ.

5. ჩვენი პასუხისმგებლობა

5.1. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ საიტზე გამოქვეყნებული მასალის აკურატულობას, ვამუშავებთ მას– ვასწორებთ შეცდომებს და ვცდილობთ მოგაწოდოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.
5.2. ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიღებთ იმ ზარალზე რომელიც შეიძლება მოგადგეთ ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, ტექსტის ან მასალის გამო, რომელიც ჩვენ შევკრიბეთ მესამე პირების ვებსაიტებიდან და გამოქვეყნეთ ჩვენს საიტზე. ჩვენ არ ვამოწმებთ, არ ვაკვირდებით, ვადასტურებთ ან ვამოწმებთ ამ ინფორმაციას, ამიტომ გაფრთხილებთ რომ ის შესაძლოა იყოს არაზუსტი ან არასრული. ინფორმაციის, ტექსტის და მონაცემების გადამოწმება თქვენს პასუხისმგებლობაში შედის.
5.3. რაიმე შეხედულება, აზრი, რჩევა, რეცენზია, შეფასება ან კომენტარი ამ ვებსაიტზე ან მესამე მხარის ვებსაიტებზე (მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებული ტექსტის ჩათვლით) არ არისს ჩვენი შეხედულება, აზრი, რჩევას, რეცენზიას თუ შეფასება. ეს ინფორმაცია სანდოდ არ მიიჩნიოთ, სანამ არ იქნება შეამოწმებული, დამოწმებული ან რეცენზირებული თქვენს ან ჩვენს მიერ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები იმ ზარალზე რომელიც ინფორმაციაში არსებული შეფასებების, რჩევების არააკურატულობის გამო შეიძლება მოგადგეთ.
5.4. ჩვენი მხრიდან არ გაქვთ არანაირი გარანტიას, რომ ჩვენი საიტი, მესამე პირის საიტი, რაიმე ინფორმაცია, ტექსტი ან მონაცემები ამ ან მესამე მხარის საიტებზე არ შეიცავს ვირუსებს, მავე პროგრამებს ან დაცულია შპიონაჟისგან., რასაც შეიძლება ჰქონდეს დამაბინძურებელი, საზიანო ან გამანადგურებელი ტექნოლოგია. ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ანტივირუსის პროგრამა. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს ზემოთ მოხსენიებული მიზეზებით გამოწვეულ დანაკარგზე ან ზარალზე.
5.5. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს იმ ზარალზე რომელიც შეიძლება მოგადგეთ ამ საიტის გამოყენებით, რაც შეიძლება იყოს გამოწვეული რაიმე შემთხვევით რაც ჩვენს კონტროლს არ ექვემდებარება ინფორმაციის, ტექსტის ან მონაცემების ელექტრონულად გავრცელების და მისი სხვების მიერ დაკოდვის ჩათვლით.
5.6. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს იმ ზარალზე ან დაზინებაზე, რომელიც შეიძლება მოგადგეთ ამ საიტით სარგებლობის გამო (მოსალოდნელი დანაზოგის დანაკარგის, ბიზნესის ან ბიზნეს შესაძლებლობის, სარგებლიანობის დაკარგვის ჩათვლით) ან რაიმე სახის დანაკარგზე რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ამ საიტთან კავშირთან.

6. ჩვენი პასუხისმგებლობის გამორიცხვა

6.1. გირჩევთ კარგად გააანალიზოთ ჩვენს საიტზე მოცემული პროდუქტის/სერვისის აღწერილობები, სრული ინფორმაცია. მისი მახასიათებლის და წესების აღწერილობები შესაძლოა არასრული იყოს. თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ყურადღებით წაიკითხეთ ფინანსური პროდუქტის/მომსახურების აღწერილობა, წესები სანამ მასზე განაცხადiს შეტანამდე.
6.2. რაიმე ფინანსური პროდუქტის/ მომსახურების მისაღებად, თქვენ უნდა მოელაპარაკოთ გექნებათ მესამე პირს (ბანკი ანკრედიტორი) რომელიც თავისი წესდების თანახმად მოგაწოდებთ თქვენთვის სასურველ პროდუქტს/მომსახურებას. თქვენს პირად პასუხისმგებლობაში შედის, რომ ყურადღებით გაეცნოთ, გაიაზრროთ და დაეთანხმოთ მის პირობებს შეთანხმების გააფორმებთ რაიმე ფინანსური პროდუქტის/მომსახურების მისაღებად. ჩვენ არ გვეკისრება პასუხისმგებლობა რაიმე დანაკარგზე ან ზარალზე რომელიც მოგადგათ იმ კონტრაქტის პირობების გამო რომელიც გააფორმეთ მესამე მხარესთან ფინანსური პროდუქტის/მომსახურების მიღებისას.
6.3. როცა იყენებთ მესამე პირის საიტს მაშინ უნდა დაემორჩილოთ იმ საიტის წესებს. მისი წესებისა და პირობების განსხვავებული აიქნება ჩვენი საიტის წესებისაგან. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ პასუხისმგებელი ყურადღებით წაიკითხოთ მესამე მხარის საიტის წესდება ამ საიტის გამოიყენებამდე. ჩვენ არ ვაგებტ პასუხს იმ ზარალზე რომელიც შეიძლება მოგადგეთ მესამე მხარის საიტის წესდების გამო.
6.4. რაიმე შეხედულება, აზრები, რჩევები ან დახმარება რომელიც მოწოდებულია მესამე პირის მიერ, ჩვენთან არანაირ კავშირში არ არის. ჩვენ არ ვამოწმებთ, არ ვუწევთ რეკომენდაციას ან ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე პირის რეკომენდაციების, რჩევებსა და დახმარებაზე ისევე როგორც , ზარალზე რომელიც შეიძლება მოგადგეთ ამგვარი მესამე მხარის არასაიმედოობის გამო.
6.5. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენი ვებსაიტი გაწვდით ინფორმაციას მრავალი ფინანსური პროდუქტისა/მომსახურების შესახებ, მაგრამ ბაზარზე შეიძლება ასევე არსებობდნენ სხვა თქვენთვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი პროდუქტები/ სერვისები.

7. თქვენს პასუხისმგებლობაშია

7.1. აუცილებლად უნდა მიიღოთ უსაფრთხოების საჭირო ზომები (ვირუსის აღმომჩენი პროგრამის ჩათვლით) რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენთვის მოწოდებული ინფომაცია და მონაცემების ვირუსს ან რაიმე საზიანო პროგრამისარ შეიცავს, რასაც შეუძლია დააზიანოს ეს საიტი, მესამე მხარის საიტი ან სხვა სისტემა.
7.2. უნდა შეამოწმოთ და დარწმუნდეთ იმაში, რომ მთელი ინფორმაცია, ტექსტი და მონაცემები რომელსაც თქვენ გვაწვდით საიტზე არის სწორი, აკურატული და უშეცდომო. ჩვენს პასუხის ვაგებთ იმ ზიანზე რაც შეიძლება მოგადგეთ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის, ტექსტის ან მონაცემების უსწორობის ან არააკურატულობის გამო.
7.3. ვიდრე შეიძენდეთ რაიმე პროდუქტს/მომსახურებას მესამე პირისგან, აუცილებლად გადაამოწმეთ ამ პირის შესახებ სრული ინფორმაცია, რათა დარწმუნდეთ რომ ის არის ზუსტი, სრულ, აკურატული და უშეცდომო და რომ თქვენ აღმოაჩინეთ ყველა საჭირო დეტალი. თქვენს პასუხისმგებლობაში ასევე შედის შენიშნოთ და შეამოწმოთ შეცდომები მესამე პირის ხელთ არსებულ ინფორმაციაში, ტექსტებში ან მონაცემებში თქვენს შესახებ, სანამ შეიძენთ რაიმე პროდუქტს /მომსახურებას, რომლის პროვაიდერიც გახლავთ სწორედ მესამეპირი. ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ პასუხისმგებლობას რაიმე ზარალზე ან დანაკარგზე, რომელიც შეიძლება მოგადგეთ მესამე პირის ინფორმაციის, ტექსტის ან მონაცემის უზუსტობის ან უსრულობის გამო.
7.4. თქვენ ეთანხმებით რომ იქნებით პასუხისმგებელი ჩვენს დაზარალებაზე, დანაკარგზე, საჩივარზე ან ჩვენს მიმართ წამოყენებულ მოთხოვნაზე ( იგულისხმება ზომიერი კანონიერი გადასახადების ) რომელიც შეიძლება მოგვადგეს თქვენს მიზეზით.