Hitel BAR listásoknak (negatív KHR)?

Röviden a KHR/BAR listáról

Ha felkerült a BAR listára és hitelt akar a legfontosabb, hogy ne csukja be a szemét!
Sokan időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve beadják hitelkérelmüket a bankba hátha nem veszik észre.

De észreveszik!

Minden banknak első dolga , hogy lekérdezze az adóst és az adóstársat a KHR-ben, de csak akkor, ha már beadta hitelkérelmét.
Keressen egy hitelközvetítőt, aki méltó a bizalmára. Neki viszont mondjon el mindent a listára kerülésről, amit csak lehet!

Hiteligénylés

Ne titkolja el mikor és miért került a BAR listára, akkor sem, ha ez saját hibájából történt.
Ezek meghatározó tényezők ahhoz, hogy a megfelelő helyen keressük a megoldást.
Nincs egyedül! Magyarországon jelenleg 1 500 000 ember van BAR listán!

Ha bővebben kíváncsi a BAR lista ( jelenlegi nevén KHR ) szabályozására, a következőkről küldünk Önnek tájékoztatót:

  • KHR tájékoztató
  • Törvényi háttér 1996 CXII
  • BISZ üzletszabályzat ( A BISZ Központi Hitelinformációs ZRT dolgozta ki és kezeli a rendszert )
  • BISZ minőségpolitika
  • BISZ ügyfélkapcsolat

Kérem a tájékoztatót!

Ha BAR listás és hitelt szeretne, nem mindegy, hogy:

  • Fennáll-e még a tartozás?
  • Ha nem, mikor került kifizetésre
  • Saját hitele miatt került fel, vagy esetleg egy kezesség miatt?
  • Milyen összegű a tartozás
  • Házastársa is BAR listás-e
  • Van-e valaki, aki adós lehet az ügyletben, és nem BAR listás?
  • Az ingatlan tulajdonosa BAR listás-e?

Ezek a legfontosabb szempontok, de még jó néhány kérdésre választ kell adni, hogy megtaláljuk a megoldást.


Mi az a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)?

Egyre több hitelt veszünk igénybe és ezzel együtt a hitelfelvétellel kapcsolatos ismereteinknek is bővülniük kellene. Sajnos nem így van. Még ma is nagyon sokan csak akkor jönnek rá, hogy miről is szól a banki adóslista, hogy az hogyan is működik, amikor már megváltoztathatatlanul felkerültek rá…

A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) a korábbi Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) új elnevezése. Ezt az adósnyilvántartási rendszert több mint 450 bank, pénzügyi szervezet működteti  a BISZ ZRt. (nyilvántartás kezelője) technikai segítségét felhasználva.

A bankok célja a nyilvántartás működtetésével nem az, hogy tájékoztassák az ügyfeleiket arról, hogy milyennek tartják a hitelképességüket, hanem az, hogy a hitelképesség megállapítása során már előzetes ismereteik legyenek azokról, akik rossz adósok voltak valamilyen korábbi pénzügyi tranzakció során. Mely bankok vesznek részt az adóslista működtetésében? Ki tehet fel az adóslistára (KHR)?

Mikor kerülhet fel valaki a banki adóslistára?

Abban az esetben kerülhet fel valaki az adóslistára, ha “a természetes személy a szerződésben vállalt kötelezettségének, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll.”

Kevesen tudják, hogy hitelszerződés megkötése nélkül is bekerülhet valaki az adósnyilvántartásba, amennyiben hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ és mindez okirattal bizonyítható.

Bekerül a KHR-be az is, aki bankkártya visszaélést követ el (pl.lopott kártyát/adatokat használ). De a hitelkártya késedelmes törlesztése esetén és diákhitellel is fel lehet kerülni a listára.
Az adóslistára kerültek két kategóriába tartoznak: aki már kifizette a tartozását (“passzív” adóslistás) és aki még nem (“aktív” adóslistás). A passzív adóslistások számára mostanában kevés lehetőség adódik hitelfelvételre, hitelkiváltásra, stb., amivel az anyagi helyzetét rendezheti az ember.
Aki már rendezte a tartozását, az még a teljes tartozás megfizetését követően egy évig szerepel az adóslistán (KHR) / Korábban ez 5 év volt!!
Vállalkozók nyilvántartása

A banki adóslista vállalkozásokra vonatkozó nyilvántartása másképpen működik, mint a magánszemélyekre vonatkozó rész. Amennyiben egyéni vagy társas vállalkozás keretében dolgozunk, mindenképpen érdemes megismerkednünk – már előzetesen is (!) – a szabályokkal. Ne akkor lepődjünk meg, amikor már bajban vagyunk…

A banki adóslista (KHR) vállalkozási rendszere az adatszolgáltatók (bankok, lízingcégek, faktoring és egyéb speciális tevékenységet folytató pénzügyi szolgáltatók) vállalkozási jellegű ügyfeleinek a KHR hatálya alá tartozó adatait tárolja három alrendszerben: hitelszerződések, fizetésképtelen vállalkozások, illetve a felmondott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadási szerződések nyilvántartása. További részletes információk: vállalkozók nyilvántartása a KHR-ben

 


Hogyan kerülhet fel az adóslistára? Miért kerültem fel az adóslistára (KHR)?

Egyre több hitelt veszünk igénybe és ezzel együtt a hitelfelvétellel kapcsolatos ismereteinknek is bővülniük kellene. Sajnos nem így van. Még ma is nagyon sokan csak akkor jönnek rá, hogy miről is szól a banki adóslista, hogy az hogyan is működik, amikor már megváltoztathatatlanul felkerültek rá…

A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) a korábbi Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) új elnevezése. Ezt az adósnyilvántartási rendszert a bankok, pénzügyi szervezetek hozták létre, ők kezelik az abban szereplő adatokat a BISZ ZRt. (nyilvántartás kezelője) technikai segítségét felhasználva.

További fontos információk a Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR)

Mikor kerülhet fel valaki a banki adóslistára?

Abban az esetben kerülhet fel valaki az adóslistára, ha “a természetes személy a szerződésben vállalt kötelezettségének, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll.”
A mindenkori minimálbér összegét itt tudja megnézni: Minimálbér összege

Kevesen tudják, hogy hitelszerződés megkötése nélkül is bekerülhet valaki az adósnyilvántartásba, amennyiben hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ és mindez okirattal bizonyítható.
Bekerül a KHR-be az is, aki bankkártya visszaélést követ el (pl.lopott kártyát/adatokat használ). De a hitelkártya késedelmes törlesztése esetén és diákhitellel is fel lehet kerülni a listára.

Fontos azzal is tisztában lennünk, hogy amennyiben az adós nem fizet és a bank rajtunk, mint kezesen próbálja meg a követelést “behajtani”, akkor mint kezesek is felkerülhetünk a banki adóslistára (BAR/KHR).

A Központi Hitelinformációs Rendszer működése

A KHR (korábbi nevén “BAR”) lakossági rendszere tartalmazza minden természetes személy adatát, aki a pénzügyi intézményekkel kötött hitel- vagy hiteljellegű szerződését vagy hitelkártya szerződését a törvényben részletezett módon megszegte.

A lakossági rendszer három alrendszerre tagolódik: a hitelmulasztásokat, a bankkártya-visszaéléseket, és a csalás miatt elutasított hitelkérelmeket nyilvántartó alrendszerre.
Mindhárom alrendszer negatív listás nyilvántartás, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek csak abban az esetben kerülnek fel a listára, ha a törvényben meghatározott feltételek szerinti vétségeket követnek el. Tehát csak a problémás ügyeket regisztrálják, nem az összes hitelügyletet.

Az adóslistára kerültek két kategóriába tartoznak: aki már kifizette a tartozását (“passzív” adóslistás) és aki még nem (“aktív” adóslistás). A passzív adóslistások számára több lehetőség adódik hitelfelvételre, hitelkiváltásra, stb., amivel az anyagi helyzetét rendezheti az ember.

A törvény előírásai szerint a banki szerződéskötés megkötésekor az ügyfelet tájékoztatni kell az adóslistára való felkerülés lehetőségéről és szabályairól.


Adataink lekérése a KHR-ből

A vonatkozó jogszabályok értelmében (Hpt. 130/J. §.) a pénzügyi intézmény ügyfelének (magánszemélyek és vállalkozások) és a kereskedelmi kölcsönt igénybe vevő magánszemélynek is  joga van arra, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) róla tárolt adatokat megismerje. Az ügyfél e jogát bármelyik bank vagy pénzügyi szolgáltató bármely fiókjánál gyakorolhatja ún. Ügyféltudakozvány igénylésével. (Szép magyar neve van…) Az Ügyféltudakozvány kérelem évente egy alkalommal díjmentes.

Az Ügyféltudakozvány kérelmezésének menete a következő:

  • Az Ügyfél hivatalos okmányai alapján kitölti és leadja az Ügyféltudakozvány igénylő formanyomtatványt a pénzügyi szolgáltató fiókjában.
  • A pénzügyi szolgáltató Ügyféltudakozvány tranzakciót ad fel a KHR rendszeren keresztül.
  • A BISZ Zrt. – az Ügyféltudakozvány tranzakció alapján – elkészíti az Ügyféltudakovány nyomtatványt. Az Ügyféltudakozványt zárt borítékban megküldi a tranzakciót feladó pénzügyi intézmény központjába.
  • A bontatlan borítékot a pénzügyi intézmény adja át az Ügyféltudakozványt igénylő Ügyfélnek.

A nyomtatvány célja az Ügyfelek törvényben leírtak szerinti tájékoztatása az esetlegesen nyilvántartott adatokkal kapcsolatban. Nyilvántartott személyek esetében az Ügyféltudakozványban szerepel az Ügyfél minden hiteladata, valamint annak a pénzügyi intézménynek a neve is, amely az ügyfelet a KHR-be felvitte.