Podstawowe informacje na temat kredytu hipotecznego

Nie ma co ukrywać, że kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem na wiele lat, czasami nawet na 20, 30 albo i więcej. Wysokość pożyczanej kwoty oraz długi czas jej spłaty to główne składniki wysokiego ryzyka, jakie wiąże się ze spłatą kredytu – a takie ryzyko wymaga użycia niestandardowego zabezpieczenia. Banki za takie zabezpieczenie traktuję opcję hipoteki.

Skąd w ogóle bierze się ryzyko? No cóż, bankierzy myślą przyszłościowo i niekiedy dosyć cynicznie. Po pierwsze, to, że klient w dniu dzisiejszym jest w stanie spłacać raty kredytu, nie oznacza że w przyszłości także będzie mógł to robić zgodnie z umową kredytową. Różnego rodzaju zawirowania związane zarówno z sytuacją osobistą, zarówno w sferze zawodowej – jak na przykład zwolnienie, zmiana pracy, choroba, niezdolność do wykonywania zawodu, jak i osobistej, typu rozwód, czy chociażby popełnienie przestępstwa skutkującego osadzeniem w więzieniu -, jak również w sferze makroekonomicznej, typu załamanie gospodarki, czy galopująca inflacja mogą mieć znaczący wpływ na zdolność klienta do regularnego spłacania podjętego zobowiązania. Bank bierze wszystkie te aspekty pod uwagę i oczekuje jakiejś formy zabezpieczenia przed różnego rodzaju okolicznościami uniemożliwiającymi spłatę kredytu. A najlepszą opcją zabezpieczenia jest hipoteka nieruchomości, na jaką wnioskowany jest kredyt.

Podczas uzyskiwania kredytu hipotecznego należy spełnić różnego rodzaju dosyć skomplikowane procedury i formalności. Naturalnie bank musi na początek dokładnie ocenić możliwości finansowe i jego potencjalne szanse na spłacenie całego zaciągniętego kredytu. W tym celu korzystają między innymi z informacji zawartych w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz z szeregu własnych wskaźników oceniających zdolności kredytowe klienta. Niezależnie od uzyskanych wyników i tak konieczne będzie zabezpieczenie kredytu w postaci hipoteki. Dodatkowo niezbędne będzie przygotowanie takich kwestii, jak wycena rzeczywistej wartości nieruchomości, na którą brany będzie kredyt, jak również założenie księgi wieczystej, ustanowienia hipoteki i wielu innych formalności. Opłaty łączne mogą w takim przypadku wynieść nawet kilka tysięcy złotych, a w niektórych przypadkach przekroczyć kwotę dziesięciu tysięcy. Sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli nieruchomość jest dopiero w trakcie budowy – nie jest bowiem możliwe założenie hipoteki dla nieistniejącej nieruchomości, przy takim kredycie należy niestety dysponować innym rodzajem zabezpieczenia kredytu.

Warto także rozważyć walutę, w jakiej chcemy uzyskać kredyt. Dlaczego w ogóle jest to temat godny uwagi? Z tej prostej przyczyny, że na rynku występują regularne zmiany kursu walut, a na przestrzeni 20 – 30 lat, czyli w okresie, na jaki brany jest typowy kredyt hipoteczny mogą wystąpić naprawdę poważne tąpnięcia na rynku walutowym. Ogólna zasada jest taka, że należy brać kredyt w tej walucie, w jakiej się zarabia i w jakiej się ponosi wydatki na budowę (jeśli kredyt dotyczy budowy nieruchomości), czyli w polskich warunkach, w złotówkach. W ten sposób uniknąć można ryzyka znacznego wzrostu kosztów kredytu w wypadku utraty wartości złotówki do waluty, w której braliśmy kredyt. Z drugiej strony, jeśli dana waluta straci swoją wartość rynkową, to nie zyskamy w ten sposób niczego.. jest to w każdym razie sprawa do gruntownej analizy.

I najważniejsza sprawa na koniec rozważań o kredytach hipotecznych – jest to kredyt na naprawdę długi czas, nie warto się więc śpieszyć i gorączkować. Lepiej przeciągnąć sprawę o kilka tygodni, niż wdepnąć w coś niepożądanego na 30 lat, nieprawdaż?